Väärtused

Igaühel meist on oma väärtused, mida me peame tähtsaks ja mille järgi me käitume. Nii ka Mootor grupil. Oleme oma eesmärgiks seadnud pakkuda nauditavat ühist transporditeenust ja me teeme seda ühistele väärtustele toetudes.

AUSTUS
Me austame ennast, oma kolleege, kliente ja partnereid. Me teame, et meie töö on tähtis ja meist kõigist sõltub meie ühise töö tulemus. Me oleme hoolivad ja tähelepanelikud ning sotsiaalselt vastutustundlikud. Peame lugu loodusest ja käitume keskkonnasõbralikult.
 

USALDUSVÄÄRSUS
Me peame oma sõna ja meie töö on kvaliteetne. Me hindame pikaajalisi stabiilseid töösuhteid, järjepidevust ja kogemusi. Oleme oma kolleegidele õpetajaks ja õpilaseks ning anname ja arvestame tagasisidet. Teame, et vaid traditsioone väärtustades ja ajalugu mäletades oleme edukad ka tulevikus.
 

LIIKUMINE
Nii nagu meie teenused, oleme ka meie pidevas liikumises ja arengus. Me hoolitseme oma professionaalsuse ja eneseharimise eest ning otsime uusi võimalusi, et teha oma tööd veelgi paremini. Me julgeme proovida ja tunnistame eksimusi. Oleme valdkonna eestvedajaks kasutades oma teadmisi, nutikust ja loovust.

Mootor Grupp väärtused