Teeme ühise transpordi nauditavaks

Eraautoga konkureeriv ühistransport saab sellist sidet luua vaid läbi emotsionaalse nauditavuse. Oleme leidnud lahendused, kuidas muuta ühine transport nauditavaks.

Me teeme seda nii, et ühiskonna kulud reisimisele on optimaalsed ja transpordi ühine kasutamine muutub loomupäraseks kõigile ühiskonna liikmetele. Reisimine pole pelgalt ühest punktist teise jõudmine, see hõlmab aja kasutust positiivsete emotsioonidega.

Meie konkurendieelised emotsionaalselt nauditava ühise transpordi pakkumisel on:
nauditav teenus, atraktiivne buss, muhe bussijuht, turvaline sõit, soodustused ja kampaaniad, optimaalne reisiaeg, hea sõiduplaan, selge infoedastus, mugav piletiost, usaldusväärsus, investeeringud muutmaks transporti üha paremaks ja paremaks.

Elame valikute maailmas – klient valib teenuse, millega ta tunneb emotsionaalset seotust.

TEEME:

  • Pidev protsess – tegime eile, teeme täna, teeme homme;
  • Teeme igaüks ise ja teeme üheskoos;
  • Tegemine ja tahtmine on meie endi võimuses.

 
ÜHISE TRANSPORDI:

  • Tänapäeval ei ole mitte ühis(kondlik)transport, vaid ühine transport;
  • Oluline on tegeleda terve ahelaga (ühine transpordivahend, taristu, teenus ja teenindus), ainuüksi bussi omamisest ei piisa;
  • See on eluks vaja ja avalikkuse huvides.

 
NAUDITAVAKS:

  • Nauditav enda, reisija ja üldsuse jaoks;
  • Nauditavus on igaühe jaoks erinev, kuna inimesed on erinevad;
  • Lõputult arendatav ja muutuv.