Ajalugu

Mootor Grupp kui bussiala ettevõtluse traditsioonide kandja Eesti Vabariigis.

Mootor bussiettevõtte nimena on kasutuses olnud alates 1926 aastast, kui tollased bussiliikluse entusiastid oma varad ja vahendid ühendasid, rajades Eesti Vabariigi transpordi ja reisijateveo ettevõtte OÜ Mootor. Ettevõte kujunes Eesti bussiliikluse lipulaevaks pidades bussiliine, ehitades busse ja omades osalusi kiiresti arenevas lennuliikluses.

Kui aastal 1989 eraldus tollasest Tallinna Autobussikoondisest Ülemiste filiaal iseseisvaks ettevõtteks, ei kaalunud tolleaegse ettevõtte juhid pikalt ning nimetasid uue firma Mootor'iks. RAS Mootor pidas vastu keerulistele aegadele, kuid kingiti aastal 1994 taani ärimeistritele, kes firma suurejooneliselt Eesti Bussiks nimetasid ja hiljem pankrotistusid.

Tollase Mootori juhid aga alustasid oma ettevõtlusega. Usalduslikud suhted Soome bussiettevõtjatega, partnerlust pakkuv Hansapank, suurepärane bussiala kompetents ja palju odava hinnaga kasutatud busse Euroopa turul andsid võimaluse agressiivseks reisijateveo äri arendamiseks.

Aprillist aastal 1994 alustas Hugo Osula juhitav Mootorreisi AS opereerimist rahvusvahelistel liinidel ja sama aasta juunis käivitus Toivo Lehe juhtimisel AS SEBE. Selleks ajaks oli Viktor Orri arendatav OÜ Cargobus saanud Eesti mastaabis tubliks tegijaks.

Edasist arengut võib kirjeldada järgnevalt:

1994 -1996 Mootorreisi AS tütarettevõtetega Tallinnas, Riias ja Vilniuses alustab bussiliiklust Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa vahel;

1995 juba loodud võrgule avab Cargobus oma esindused Jõhvis ja Narvas, kus pakub lisaks pakiveole ka bussijaama teenust;

1996 võetakse rahvusvahelistel bussiliinidel kasutusele kaubamärk EUROLINES ning ühinetakse üleeuroopalise liinivõrguga;

1996 AS SEBE võtab üle Narvast algava kaugliikluse;

1996 rajatakse remonditöökoda Betooni tänavale;

1997 Peterburis asutatakse bussiettevõte ZAO Evrolains, mis aprillist 1998 alustab opereerimist liinidel Peterburg - Tallinn;

1999 Mootorreisi AS ostab Saksamaa liinidele esimesed kahekordsed bussid Setra 328 DT-d;

1999 SEBE ostab AS Tarbus Tartust algava kaugliikluse ja muutub aastaga üleeestilist kaugliiklust opereerivaks bussiettevõtteks;

1999 Mootorreisi AS (EUROLINES) ostab Eesti Bussi pankrotipesast amortiseerunud Tallinna Bussijaama;

1999 Cargobus alustab oma esindustes piletimüügiga ja avab esinduse Pärnu Bussijaama;

2000 asutatakse piletimüügi ja tellimisvedudega tegelev Bussireisid OÜ;

2000-2005 Mootorreisi AS opereerib kaubamärgi EUROLINES all rahvusvahelisi bussiliine Euroopa suurlinnadesse Eestist, Lätist, Leedust, Peterburist, Moskvast, Minskist;

2001-2002 SEBE sõda Taistoga ja peataolek Eesti bussiturul;

2003-2005 Cargobus laieneb üle Baltikumi;

2004 SEBE ostab Võru autobaasi ja loob selle baasil Võru osakonna;

2006 - 2007 odavad lennuliinid lõhuvad EUROLINES pikkade liinide äri, mistõttu liinivõrk koondatakse, ettevõtted Moskvas ja Minskis suletakse ning liinid kujundatakse ümber Baltikumi keskseks;

2007 SEBE töökodade baasil rajatakse busside remondi ja renoveerimist korraldav ettevõte OÜ Busland;

2007 SEBE ostab Tallinn - Tartu liinile uued Bova Magic bussid ja toob turule uue toote Täistunni Ekspress;

2007 - 2008 SEBE asub opereerima Ida -Virumaa maakonnabussiliine ja võidab bussiliikluse hanke Võru maakonnas;

2007 asutatakse grupi ettevõtete strateegilisi ärisuundi ja investeeringuid koordineeriv ning juhtiv ettevõte AS Mootor Grupp;

2008 tuuakse turule Lux Ekspress, mis kujuneb rahvusvahelise bussiliikluse kvaliteettooteks;

2009 Busland vallutab oma remonditeenustega Soome turu;

2010 Mootorreisi AS (EUROLINES) muudab oma ärinime AS-ks Lux Ekspress;

2010 SEBE võidab Tartu linnaliinide hanke ja investeerib 130 miljonit krooni;

2010 Bussireisid OÜ annab tellimisveo üle AS-ile SEBE ning asudes opereerima Tallinna bussijaama, võtab oma uueks ärinimeks OÜ Tallinna Bussijaam;

2010 aasta lõpuks on Mootor Grupi koosseisus 5 ettevõtet: AS SEBE, AS Lux Ekspress, OÜ Cargobus, OÜ Busland, OÜ Tallinna Bussijaam;

2011 Busland alustab kliendibaasi loomist Rootsis ja Norras;

2011 lõpetatakse ajaloolise autobussi ZIS-127 renoveerimine;

2012 Lux Expressi rahvusvaheline liinivõrk jõuab taas Berliini;

2012 SEBE ja Lux Express võtavad kasutusele Scania Irizar bussid, kus on iga reisija kasutuses isiklik multimeediakeskus;

2012 renoveeritakse Tallinna bussijaam ja rakendatakse Tplatvormi esimene etapp - Tpilet;

2013 SEBE asutab tütarettevõtte Milrem OÜ, mis asub teostama Eesti soomustransportööride XA180EST ning XA188 elutsükli haldust;

2013 Mootor Grupi käive jõuab 50 miljoni euroni, ettevõtetes töötab ligi 1000 töötajat ja ühistranspordi sektori erinevaid tooteid müüakse Norrast Peterburini ja Soomest Berliinini;

2013 november viiakse SEBE Täistunni Ekspressi liinid Tallinnast Tartu, Narva ja Pärnu Lux Expressi alla, kaugliinidel alustab SEBE AS tütarettevõte Eesti Buss OÜ;

2014 jaanuarist alustab Eesti riigile kuuluv reisirongi ettevõte Elron võitlust turu osa pärast;

2014 kevadel alustab Cargobus pakipunktide võrgustiku ülesehitamist;

2014 maikuus tähistab Mootor Grupp edukat 20 tegevusaastat rahvusvahelise konverentsi ja piduliku vastuvõtuga; 

2014 suvi töötavad SEBE 4 tellimusreisi bussi esimese hooaja Norras ja Rootsis teenindades Aasia turiste;

2014 juuni alustavad Lux Expressi AS tütarettevõtted Venemaal ja Soomes 3 korda päevas väljumistega regulaarset liiniliiklust Peterburgist Helsinki, samuti lisatakse uute sihtkohtadena Moskva ja Praha;

2014 august reorganiseeritakse Tallinna Bussijaam OÜ T grupp AS –ks;

2014 august alustab Eesti Buss OÜ ka kodumaistel siseliinidel opereerimist Simple Express brändi all;

2014 september valmivad SEBE Võru töökonnas juhtimis- ja veoautod Ukraina rahvusvahelisele rallimeeskonnale;

2014 sügisest tegeleb Milrem aktiivselt mehitamata roomiksõiduki arendusprojektiga, millest on tänaseks saanud tähtsamatel militaarmessidel suut tähelepanu pälvinud toode, mille järele on reaalne nõudlus kaitsetööstuses;

2015 aasta kevadel võitis T grupi Tartus tegutsev tarkvaraarendusmeeskond Eesti suurima äriideede konkurssi "Ajujaht 2015" oma innovaatilise piletimüügisüsteemi projektiga Jiffi;

2015 kevadel käivitati Lux Express AS-i tütarettevõte Poolas, suvest asus Lux Express opereerima Poola riigisisest bussiliiklust;

Grupi peakontor asub Tallinna bussijaamas.